Diversiteit en studiesucces

Leer door wetenschappelijke theorieën kritisch te reflecteren op eigen opvattingen en ervaringen op het gebied van diversiteit


< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

De studentenpopulatie in het hoger onderwijs is divers. Introvert of extravert, allochtoon of autochtoon, man of vrouw, jong of oud, homo of hetero, enzovoorts. Waar komen uw studenten vandaan en hoe beïnvloedt dit hun onderwijservaringen? En vraagt u zich weleens af of alle studenten dezelfde kansen krijgen? In deze module gaat u op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Literatuur uit de psychologie, sociologie en de onderwijskunde geeft u een beter beeld van de diversiteit en ongelijkheid in het onderwijs. U bekijkt het onderwerp diversiteit vanuit verschillende perspectieven. Daarbij zet zowel het werk van grote denkers, zoals Pierre Bourdieu, als prikkelende hedendaagse filmpjes van YouTube u aan het denken.

Voor wie?


Docenten in het hoger onderwijs die in hun eigen onderwijspraktijk voorbeelden zien van ongelijkheid tussen groepen studenten. Docenten die zich verder willen verdiepen in de relatie tussen diversiteit en studiesucces om door een inclusief leerklimaat gelijke kansen voor studenten te creëeren.

Resultaat


 • U krijgt kennis en inzicht in de diversiteit in het hoger onderwijs, bezien vanuit  maatschappelijk, psychologisch en onderwijskundig perspectief. Daarbij bestudeert u
  verschillende theorieën en verklaringen voor diversiteit en ongelijkheid in de maatschappij. Ook maakt u kennis met theorieën over impliciete associaties en vooroordelen en met theorieën over omgaan met diversiteit in de context van het onderwijs. 
 • Na afronding van deze cursus kunt u op basis van behandelde theorieën kritisch reflecteren op uw eigen opvattingen, associaties en ervaringen op het gebied van diversiteit. 
 • De opgedane kennis past u tijdens de opleiding direct toe op uw eigen
  onderwijspraktijk. Dit geeft niet alleen meer inzicht in uw eigen handelen als docent, maar  zorgt er tevens voor dat u een gefundeerd advies kunt formuleren voor uw eigen onderwijsinstelling.

Docenten


Dr. Siema Ramdas

Anne de la Croix
Dr. Anne de la Croix, Universitair Docent en van oorsprong taalwetenschapper en docent Nederlands.
Anne is gepromoveerd in Engeland en heeft een passie voor alles wat met taal, communicatie en onderwijs te maken heeft.

Inhoud en werkwijze


 • In deze interactieve opleiding combineert u eigen ervaringen met onderzoek naar diversiteit en literatuur van onder andere Bourdieu, Ambrose, Ghoreshi en Wigboldus over dit thema.
 • U bestudeert het onderwerp diversiteit vanuit het perspectief van de maatschappij, het individu en het onderwijs. Op welke manieren leeft verschil en ongelijkheid in de maatschappij en op welke wijze houden wij die wellicht zelf in stand? En hoe beïnvloeden deze processen het huidige onderwijs?
 • U kijkt kritisch naar uw onderwijsomgeving en past de drie perspectieven en opgedane kennis toe op een zelfgekozen casus uit uw praktijk. 
 • Deze module is opgezet op basis van het principe van de ‘flipped classroom’. Aan de hand van digitaal instructiemateriaal maakt u zich thuis de theorie eigen. Tijdens de bijeenkomsten gaat u actief aan de slag met opdrachten op basis van bestudeerde leerstof. 
 • U sluit de module af met een eindpresentatie. Met een groepje analyseert en bespreekt u een concrete casus uit de onderwijspraktijk. Dit resulteert in onderbouwde adviezen aan de onderwijsinstelling.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomstenwordt z.s.m. bekend gemaakt
Data bijeenkomstenworden z.s.m. bekend gemaakt
Studiebelasting6 EC (168 uur)
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kosten€ 1.470
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gesteld wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Siema Ramdas
E  s.k.k.ramdas@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty