Data beschrijven en analyseren

Herken, onderzoek en interpreteer verbanden bij verzamelde data uit de eigen onderwijspraktijk


< Terug naar overzicht met alle academische modules voor hbo-docenten

Binnen het onderwijs is een schat aan waardevolle gegevens voorhanden. Denk alleen al aan beschikbare studentgegevens en cijferlijsten en informatie over studieduur of uitvalpercentages. Ook door het afnemen van vragenlijsten kunt u gemakkelijk extra gegevens verzamelen. Maar hoe beschrijft en analyseert u vervolgens deze data om trends en samenhang te signaleren? Deze basismodule statistiek biedt u daarvoor de benodigde handvatten. U leert verzamelde data te verwerken tot interpreteerbare en werkbare databestanden. Het redeneren op basis van data geeft u inzicht in trends en samenhang binnen de eigen onderwijspraktijk.

Voor wie?


Docenten in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs die onderzoek willen doen om de verkregen data vervolgens statistisch te analyseren en te beschrijven. Deelnemers hebben nog geen of weinig ervaring met statistische analyse.

Resultaat


  • U weet welke technieken toepasbaar zijn om samenhang tussen variabelen te bestuderen met behulp van factoranalyse, poweranalyse en regressieanalyse. 
  • Na afronding van deze opleiding bent u in staat om beschrijvende statistiek toe te passen op eigen data. U kunt werken met statistiekpakket SPSS, variabelen interpreteren en meetniveaus onderscheiden.
  • Hierdoor kunt u op wetenschappelijke wijze uitspraken doen over verbanden in de verzamelde gegevens over bijvoorbeeld studenten, studieresultaten of doorstroom. Deze interpretatie van data biedt u een stevig fundament voor gesprekken over onderwijs en onderwijsbeleid.

Docenten

chris van klaveren
Dr. Chris van Klaveren
Universitair Hoofddocent en Associate Professor in Education Sciences & Economics of Education
 
 
 
Anne de la CroixDr. Anne de la Croix,
Universitair Docent en van oorsprong taalwetenschapper en docent Nederlands.
Anne is gepromoveerd in Engeland en heeft een passie voor alles wat met taal, communicatie en onderwijs te maken heeft.
 

Inhoud en werkwijze


  • U maakt bij deze module gebruik van eigen verzamelde data. Aan de hand van opdrachten gaat u aan de slag met het herkennen, onderzoeken en interpreteren van verbanden. 
  • Aan de orde komt een groot aantal onderwerpen, zoals gemiddelden, spreiding, betrouwbaarheidsintervallen, grafieken, hypothesetoetsing, correlaties, associatiematen en verschiltoetsen. Verschillende methoden voor analyse, waaronder variantieanalyse, poweranalyse, factoranalyse en regressieanalyse, maken deel uit van de lesstof.

Praktische informatie

Aantal bijeenkomstenwordt z.s.m bekend gemaakt
Data bijeenkomstenwordt spoedig bekend gemaakt
Studiebelasting6 EC (168 uur)
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam
Kosten€ 1.470
InschrijvenVia het online inschrijfformulier die beschikbaar wordt gesteld wanneer de cursus data bekend zijn.

Contact en aanmelden


Interesse? Wanneer u het online interesseformulier invult, brengen wij u ervan op de hoogte wanneer (nieuwe) opleidingsdata worden ingepland.

Voor inhoudelijke informatie over deze module kunt u contact opnemen met:
Dr. Chris van Klaveren
E  c.p.b.j.van.klaveren@vu.nl

Voor praktische informatie over inschrijving, betalen en planning kunt u contact opnemen met:
Studentzaken Hoger Onderwijs
E  ho.ucgb@vu.nlempty