BKO individueel traject

Het individuele BKO-traject bereidt u voor op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO). Dit traject is bestemd voor zeer ervaren onderwijsgevenden. De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs. U gaat aan de slag met het samenstellen van een portfolio, waarmee u aantoont dat u over de docentvaardigheden beschikt die overeenkomen met de eindtermen van de BKO.

Dit traject is voor onderwijsgevenden aan universiteiten die minimaal tien jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context. Ook is een individueel traject mogelijk voor docenten die in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs en die minder dan vijf jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context.

Voor onderwijsgevenden die in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs én vijf of meer jaar onderwijservaring hebben in een universitaire context, geldt een gecomprimeerde variant van het individuele BKO-traject.

English: Individual process University Teaching Qualification (i-UTQ).

In dit individuele BKO-traject is de manier waarop u naar de BKO toewerkt optimaal afgestemd op uw persoonlijke situatie. U kunt de te besteden tijd flexibel indelen en u ontvangt individuele feedback.

Werkwijze

Na inschrijving stelt u - aan de hand van een intakevragenlijst - een portfolio samen, inclusief een video-opname van het onderwijs dat u verzorgt. Dit portfolio, waarmee u uw docentvaardigheden op het gebied van ‘Uitvoeren van onderwijs’ en ‘Ontwerpen van onderwijs’ aantoont, levert u per e-mail in bij de docentopleider. Vervolgens bespreekt u in een intakegesprek uw portfolio met de docentopleider. De docent licht de rol van de facultaire tutor toe. U bepaalt samen het traject richting het beoordelingsgesprek. Indien u tijdens het intakegesprek kunt aantonen al op BKO-niveau onderwijs te verzorgen, kan direct het beoordelingsgesprek worden gepland. 

Facultaire tutor

Wij adviseren u om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen. Bij voorkeur heeft hij of zij de BKO al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De taken van de tutor vergen een tijdsinvestering van totaal ongeveer drie uur.

Nadat u een tutor gevraagd hebt, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail:

Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de facultaire tutor en de docentopleider. De tutor heeft uw gehele portfolio inclusief de video-opname bekeken. Zowel de tutor als de docentopleider vullen hier een beoordelingsvragenlijst over in. Zij bespreken hun beoordeling met elkaar en vervolgens met u. Tijdens het beoordelingsgesprek worden de eindproducten in uw portfolio getoetst aan de hand van alle criteria uit het Beoordelingsinstrument BKO, om aan te tonen dat u bekwaam bent in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. 

Examencommissie BKO

Bij een voldoende beoordeling stuurt u per e-mail een aantal documenten naar de Examencommissie BKO ten bewijze van de beheersing van beide docentvaardigheden. De Examencommissie beoordeelt tienmaal per jaar de binnengekomen documenten. Na goedkeuring krijgt u bericht per e-mail en kunt u de BKO op uw naam laten registeren in de personeelsdatabase van uw universiteit. Tweemaal per jaar (in maart/april en oktober/november) vindt er een feestelijke uitreiking van de BKO-certificaten plaats bij het VU-UCGB. Als u daarbij niet aanwezig bent, wordt het certificaat naar uw werkadres gestuurd.
Duur opleiding
Verschilt per BKO-kandidaat, afhankelijk van onderwijservaring en beschikbaarheid tijd en vereiste documenten
Data en tijd bijeenkomstenOp afspraak
StudiebelastingGemiddeld 10 - 15 uur, voor eerstegraads bevoegden 1 - 5 uur
DocentenAnne de la Croix, Mary Herboldt-Soudant, Liesbeth Neeskens, Anneke Smorenburg, Anja Swennen, Liesbeth van Well-van Grootheest, Allard Gerritsen
LocatieDe gesprekken vinden plaats op locatie bij de BKO-kandidaat of bij de docentopleider. In dat laatste geval is de locatie:
VU-Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen
Metropolitan gebouw, begane grond
Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam
PrijsVU-medewerkers € 50,- (administratiekosten)
VUmc-medewerkers € 2.300,- 
Externe deelnemers € 2.500,-
InschrijvenU kunt zich inschrijven via Inschrijfformulier BKO.
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving.
Na de bevestiging ontvangt een e-mail van onze afdeling studentzaken waarin u wordt meegedeeld aan welke docentopleider u 'gekoppeld' wordt. Dit is de docentopleider die uw individuele BKO-traject zal begeleiden.
De opleider neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op per e-mail.
Contact
Informatie over inschrijving, planning en betaling: Lucretia Prade, ho.ucgb@vu.nl (studentzaken Hoger Onderwijs).