BKO-assessment voor UvA-docenten

UvA-banner

<< Terug naar cursusoverzicht BKO- en SKO-trajecten voor UvA docenten.


In het BKO-assessment voor UvA-docenten wordt getoetst of u aan de BKO-kwalificaties van de Universiteit van Amsterdam voldoet. Het assessment wordt afgenomen door twee onafhankelijke assessoren die op grond van uw portfolio een criteriumgericht interview bij u afnemen. Bij goed gevolg wordt de BKO aan u toegekend.
 

Voor wie?

Uitgangspunt van de UvA is dat de Basiskwalificatie Onderwijs wordt vereist voor alle onderwijsgevenden die verantwoordelijk zijn voor het volledige pakket aan taken op onderwijsgebied (zie hier voor het Universitair kader BKO van de UvA).

Elke faculteit heeft een eigen regeling waarin de inhoud van de kwalificatie en de procedure voor het verkrijgen ervan staan beschreven. Wij raden u dan ook aan om eerst contact op te nemen met de BKO-coördinator van uw faculteit voordat u zich voor het assessment inschrijft.

Overzicht BKO-coördinatoren (pdf). 

 

Indien u nog geen portfolio heeft opgesteld

Mocht u nog geen portfolio hebben opgesteld en u heeft met de BKO-contactpersoon van uw faculteit afgestemd dat u het assessment door ons laat afnemen, dan vraagt u de handleiding ‘Portfolio BKO-assessment UvA-docenten’ aan. Dit kunt u doen bij dhr. Ronny Toers Bijns van ons secretariaat (zie onderaan deze pagina zijn contactgegevens).
 

Indien u reeds een portfolio heeft opgesteld

Zodra u uw portfolio heeft voltooid kunt u bij ons het assessment aanvragen. De planning van het criteriumgericht interview vindt plaats nadat uw aanmeldingsformulier en uw volledige portfolio zijn ontvangen door ons secretariaat. U dient een digitaal exemplaar van uw portfolio in te leveren voor het gesprek en voor archivering. Houd u er rekening mee dat het meer dan een maand kan duren voordat het assessmentgesprek kan worden ingeroosterd. Daarnaast is het in verband met het zomerreces en feestdagen niet mogelijk een assessment te plannen in de periode juli-augustus en tussen half december en half januari.
 

Criteriumgericht interview en toekenning BKO

Het criteriumgericht interview (CGI) volgt nadat uw portfolio door de assessoren is bestudeerd. Van u wordt verwacht dat u uw portfolio ‘vers in het geheugen’ hebt en dat u een eigen versie meebrengt naar het gesprek om eventueel zaken in op te zoeken. Tijdens het CGI stellen de assessoren concrete vragen om te achterhalen hoe en met welke motieven u in de praktijk handelt. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op de BKO-competenties Ontwerpen van onderwijs, Uitvoeren van onderwijs en Begeleiden van studenten. Daarnaast letten de assessoren op uw reflectief vermogen en of u in het gesprek in staat bent om alternatieven te bedenken voor uw aanpak als docent, zo dat wenselijk blijkt. Direct na het interview delen de assessoren hun beoordeling aan u mee. Indien het oordeel positief is, dan zal de decaan u de BKO verlenen. Mochten de assessoren niet tot een positief oordeel kunnen komen, dan ontvangt u een gericht advies ter aanvulling of ontwikkeling. U ontvangt ook een schriftelijke rapportage van het assessment. Het streven is om u dit binnen twee weken toe te sturen.
 

Kosten

De kosten van het portfolio assessment bedragen € 1.000,- voor UvA-docenten (vanaf 2017).
 

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke vragen over het portfolio assessment kunt u terecht bij dhr. Stef Spoelder (s.g.h.spoelder@vu.nl). Voor overige, organisatorische vragen kunt u terecht bij de medewerker Studentzaken van het HogerOnderwijsTeam, dhr. Ronny Toers Bijns (learnacademy@vu.nl).

Postadres
VU LEARN! Academy
Hoofdgebouw - Filosofenhof
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Gerelateerd aanbod