Begeleiden en verdiepen van intervisie

<< Terug naar Opleidingstrajecten lerarenopleiders


Een van de taken van schoolopleiders is het begeleiden van intervisiebijeenkomsten met studenten en/of werkplekbegeleiders. Voor veel schoolopleiders is dit een nieuwe rol, waarin ze allerlei vragen tegenkomen. Hoe begeleid je de intervisie zodat deze voldoende diepgang heeft? Laat je de onderwerpen die aan bod komen helemaal vrij of kun je hierin ook sturen? Houd je je eigen kennis en ervaring voor je of is het ook effectief die te delen? Herken je je in deze vragen, dan is deze training wellicht interessant voor je. 

In de module Begeleiden en verdiepen van intervisie verdiepen deelnemers zich in de vraag hoe je als werkplekbegeleider/schoolopleider de kwaliteit van intervisiebijeenkomsten van studenten en docenten kunt verbeteren. Er wordt geoefend met verschillende intervisievormen, zodat je zelf ervaart wat de kracht en toepasbaarheid van de verschillende vormen is. Ook komen de aandachtspunten of valkuilen van bepaalde intervisievormen aan bod. Het is een vervolg op de module voortgezette Coaching en Begeleiding van de opleiding Lerarenopleider van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor wie?

Werkplekbegeleiders en schoolopleiders in het voortgezet onderwijs of het hoger onderwijs die de module Coaching en begeleiding van de opleiding Lerarenopleider hebben gevolgd, of minimaal drie jaar ervaring hebben met het opleiden van docenten.

Doel en resultaat

Deelnemers verkrijgen meer inzicht en handelingsbekwaamheid in het begeleiden van intervisie(bijeenkomsten) van leraren in opleiding en van collega’s in de school.

Inhoud en werkwijze

Er wordt geoefend met verschillende intervisievormen, zodat u kunt ervaren wat de kracht en toepasbaarheid van de verschillende vormen is. Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen zijn:

  • kenmerken van intervisie
  • doelen en resultaten van verdiepende intervisie op school 
  • kracht, toepasbaarheid en aandachtspunten van en bij verschillende intervisievormen 
  • aandachtspunten en valkuilen van bepaalde intervisievormen 
  • uw rol als intervisiebegeleider 
  • interventies van een intervisiebegeleider 
  • groepsdynamiek tijdens intervisie 
  • stimuleren van veiligheid en diepgang in de intervisie 
  • stimuleren en ontwikkelen van zelfsturende intervisiegroepen.
Deelnemers brengen zelf leervragen in vanuit hun opleidingspraktijk.

Docent

Drs. Saskia Noordewier. Zij is een ervaren lerarenopleider en verzorgt ook de module Coaching en begeleiding van de opleiding lerarenopleider. Wat deelnemers vooral waarderen in haar manier van werken is het afwisselende programma met veel aandacht voor de praktijk en casuïstiek, gecombineerd met theoretische en actuele verdieping.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
3 middagbijeenkomsten van 14.00 -17.00 uur
Data
nieuwe data najaar 2017 bekend
Studielast
20 uur
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam 
Metropolitangebouw, Buitenveldertselaan 3, 1082 VA Amsterdam
Kosten
€ 450/€ 390*
(*gereduceerd tarief voor Opleidingsscholen VU-UCGB)
Contact
Nadere informatie: Jurriën Dengerink, opleidingscoördinator, j.j.dengerink@vu.nl
of secretariaat: Martijn van der Berg mailto//e.vander.berg@vu.nl 020-598 9240
Inschrijven
Vanaf najaar 2017.