AIM Frans leren met gebaren

AIM staat voor Accelerative Integrated Methodology. Deze innovatieve didactiek van Wendy Maxwell uit Canada, ontworpen voor het vak Frans, gaat ervan uit dat kinderen een taal veel sneller leren als alle taaluitingen, ook grammaticale, worden ondersteund door gebaren. Behalve gebaren spelen interactie, spel, muziek en presentatie een grote rol bij AIM. Bovendien wordt er in de lessen voor 99% Frans gesproken. In de praktijk zien we op alle niveaus erg goede resultaten bij het toepassen van AIM. Met deze methode communiceert een leerling al binnen één schooljaar op bovengemiddeld niveau in het Frans.

AIM in de media: Dagblad van het Noorden

Cursussen

vo kleur A
AIM Conferentie
De landelijke AIM conferentie is een jaarlijks terugkerende, inspirerende dag vol workshops, een forumtafel, oefensessies en de nieuwste resultaten van onderzoek naar AIM.
vo kleur A
AIM Atelier
In één dagdeel laten wij u kennismaken met de basisprincipes van de AIM en ziet u hoe de AIM-didactiek er in de Nederlandse lespraktijk uit ziet. U ervaart ook zelf op welke manier de gebaren een rol spelen in het taalleerproces.
vo kleur A
AIM Starterstraining :
Voor docenten in het 1e leerjaar. Na deze eendaagse training kent u de basisprincipes, heeft u AIM-voorbeeldlessen gezien, kent u de gebaren voor de eerste 10 à 15 lessen en heeft u een les opgezet en uitgevoerd. 
vo kleur A
AIM Verdiepingsdag :
Voor docenten in het 1e leerjaar die net gestart zijn met AIM. U frist uw kennis op van de AIM-didactiek aan de hand van eigen lessituaties en u maakt kennis met het overige lesmateriaal en werkvormen voor het eerste leerjaar.
vo kleur A
AIM Training voor gevorderden :
Voor docenten in het 2e leerjaar die AIM al toepassen in het 1e leerjaar. U werkt met het 2e jaars lesmateriaal, leert nieuwe werkvormen en oefent opnieuw met de gebaren.
vo kleur AAIM voor leerjaar 3
Voor AIM-docenten die zich willen voorbereiden op AIM in klas 3.
vo kleur A
Grammatica à la AIM
Voor AIM-docenten die de verschillende grammaticale onderwerpen goed aan willen bieden, passend bij AIM.
vo kleur AToetsing à la AIM
Tijdens deze training leert u over de visie van AIM ten aanzien van toetsing en hoe u dit kunt toepassen in uw klassen.
vo kleur AUitgebreid Trainingstraject 1e Jaar AIM
De verschillende AIM-trainingen sluiten op elkaar aan. U kunt voor een gereduceerde prijs aan het complete pakket trainingen deelnemen. Deze training van zes dagdelen bestaat uit
- AIM startertraining
- AIM verdiepingsdag
- AIM training voor gevorderden
- Extra: feedback op uw les.
Cursusprijs voor deze combinatie: € 925,-
vo kleur A
Ondersteuning bij invoering van AIM
Voor secties Frans verzorgen wij ook maatwerktrainingen en ondersteuning op maat. Zowel op de VU als op locatie.
Informatie: Martijn van der Berg