Uitvoeren van onderwijs basiscursus

In deze cursus leert u hoe u uw onderwijs efficiënter kunt inrichten, hoe studenten leren en hoe u daarop in kunt spelen. U oefent met verschillende manieren om een onderwijsbijeenkomst te sturen. Kortom, u krijgt als docent het gereedschap in handen om uw onderwijs te optimaliseren. Als u deze cursus succesvol heeft afgerond, evenals de Basiscursus Ontwerpen van onderwijs, kunt u de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) behalen. De BKO wordt door alle Nederlandse universiteiten erkend als bewijs van didactische bekwaamheid voor het ontwerpen en geven van universitair onderwijs.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor onderwijsgevenden met geen tot vijf jaar onderwijservaring in een universitaire context, die actief aan de slag willen met het verbeteren van hun onderwijs. Omdat u de besproken theorie direct in uw eigen onderwijs gaat toepassen, is het noodzakelijk dat u tijdens de cursus een onderwijsbijeenkomst in uw eigen onderwijspraktijk verzorgt.

Doel en resultaat

Na afloop van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de principes voor activerend onderwijs en kunt u aangeven op welke wijze u deze wilt toepassen, 
  • hebt u inzicht in de verschillende leerstijlen van studenten en kunt u daaruit conclusies trekken voor de inrichting van uw onderwijs,
  • kunt u een onderwijsbijeenkomst systematisch voorbereiden, waarbij de doelstellingen van de bijeenkomst adequaat zijn vertaald in leeractiviteiten van studenten en daarbij passende werkvormen, 
  • kunt u een onderwijsbijeenkomst adequaat begeleiden en daarbij zodanig interventies plegen dat studenten worden geactiveerd en gemotiveerd, 
  • kunt u constructieve feedback geven aan en een klankbordfunctie vervullen voor collega’s. 

De cursus is ingebed in het curriculum van de Basiskwalificatie onderwijs (BKO) en daarmee onderdeel van het opleidingsprogramma van de LEARN! Academy voor het behalen van de BKO. Door het succesvol afronden van deze cursus in combinatie met de cursus onderwijskundig ontwerpen voor  universiteit en hogeschool en een traject waarbij een facultaire tutor betrokken is, kunt u de BKO behalen.

Inhoud en werkwijze

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dag. Daarnaast bent u ongeveer 2 uur kwijt aan voorbereiding en het maken van opdrachten. Iedere deelnemer heeft een individueel gesprek over de voortgang in het traject met de docentopleider die de cursus verzorgt. Aanwezigheid bij de cursus is verplicht. Bij overmacht kan in nader overleg een vervangingsopdracht worden gemaakt.

Inhoud bijeenkomsten: 

  • Leerstijlen van studenten, principes en toepassing van activerend onderwijs.
  • Principes voor het systematisch voorbereiden van onderwijs.
  • Leeractiviteiten die het diepteleren bevorderen, vanuit de inhoud van het vak. 
  • Iedere cursist verzorgt voor en met medecursisten een onderwijsonderdeel uit de eigen praktijk. De ervaringen worden besproken en in verband gebracht met de theoretische noties uit de eerdere bijeenkomsten. In deze oefenbijeenkomsten leert u ook constructieve feedback te geven.

Het is noodzakelijk dat u tijdens de cursus een onderwijsbijeenkomst in uw eigen onderwijspraktijk verzorgt. Daarbij verzamelt u feedback op uw leerdoelen van studenten en een collega. Deze feedback hebt u nodig voor uw eindverslag, waarin u reflecteert op uw didactische vaardigheden.

Afrondend traject gericht op behalen van de BKO

Indien u na afronding van deze cursus een certificaat van deelname heeft ontvangen en ook de cursus onderwijskundig ontwerpen voor universiteit en hogeschool hebt afgerond, kunt u deelnemen aan een afrondend traject om de BKO te behalen. Hiertoe vraagt u een collega-docent van uw afdeling of opleiding om op te treden als facultaire tutor. Het is handig om hiervoor een ervaren collega-docent uit uw faculteit/afdeling te vragen die bereid en in de gelegenheid is om tijd vrij te maken om deze rol serieus op zich te nemen. De facultaire tutor heeft de BKO bij voorkeur al behaald, maar dit is niet absoluut noodzakelijk. De taken van de tutor vergen een tijdsinvestering van ongeveer drie uur in totaal. U vraagt de tutor het volgende te doen:

- een bijeenkomst die u verzorgt (of een video-opname daarvan) te observeren;

- de opdrachten die u voor de afronding van de BKO moet aanleveren door te nemen;

- op basis van deze opdrachten, de observatie van uw onderwijs, de video-opname en de overige kennis van de tutor over u, uw onderwijs en uw vakgebied het Beoordelingsinstrument BKO in te vullen;

- deel te nemen aan het beoordelingsgesprek met de docentopleider van de LEARN! Academy en uzelf, dat ongeveer een uur in beslag neemt.

Nadat u een tutor gevraagd heeft, vragen wij u deze persoon het volgende toe te sturen per e-mail;

- een instructie voor de tutor;

- het Beoordelingsinstrument BKO;

- de naam en het e-mailadres van de docentopleider van de LEARN! Academy die de opleiding verzorgt

Contact en informatie

Aantal en duur bijeenkomstenDrie bijeenkomsten van een dag.
Data en tijd bijeenkomsten 2019Woensdag 29 mei, 12 & 19 juni 2019. 9:30-16:00 uur.
Studiebelasting3x7 uur voor de bijeenkomsten, 22 - 30 uur voor voorbereiding en uitwerking van opdrachten, totaal ca. 40 - 50 uur
DocentenStef Spoelder
LocatieOmdat de cursus ook wordt aangeboden aan UvA deelnemers vindt de cursus plaats in Hotel Casa.
Prijs VU-medewerkers: € 50,-; medewerkers VUmc: € 560,-; externe deelnemers: € 700,-
Inschrijven Docenten van de VU kunnen zich inschrijven met het Inschrijfformulier BKO. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. De docentopleider stuurt u kort voor de start verdere informatie.
Contact
Informatie over inschrijving, planning en betaling: Ronny Toers Bijns, medewerker studentzaken Hoger Onderwijs, 020 5983366, learnacademy@vu.nl.