Jouw cursus in het curriculum

Met de diverse toetsen uit het curriculum dek je de eindtermen

Een goed curriculum is meer dan een reeks goede cursussen, die ieder hun eigen afronding kennen. Er was een tijd dat elke docent helemaal zelf kon en mocht  bepalen wat (doorgaans) hij in zijn onderwijs behandelde en hoe hij dat deed. Dat was ook de tijd dat er geen beperkingen waren wat betreft studeerbaarheid en maximale studieduur. In het huidige tijdgewricht zijn rendement en studeerbaarheid centrale begrippen geworden en dat maakt ook dat een curriculum veel meer in samenhang wordt opgezet. We werken met eindtermen, toetsplannen, toetsprogramma’s, leerlijnen en parallelle vakken. Dat betekent dat elke betrokkene bij het onderwijs zich ook bewust moet zijn van het curriculum – en soms zelfs curricula – waar ieder zijn eigen bijdrage aan levert. Welke eindtermen moeten in je vak verwerkt worden en op welk niveau? Op welk voorgaand niveau sluit je aan? En naar welk niveau werk je zelf toe om het stokje door te geven? Bij welke criteria uit de eindwerken sluit je aan? En in hoeverre biedt je studenten feedback, feed up en feed forward met elkaar? Welke mix van toetsen is passend bij de onderwijsvisie en het curriculumontwerp? En wat betekent dat voor de kwaliteitseisen die in het toetsbeleid geformuleerd moeten worden? Voor een adequate verwevenheid van de cursussen in een curriculum kan niemand in z’n eentje zorgen. Met behulp van een drietal workshops worden de docenten en opleidingsmanagers geholpen om voor zichzelf duidelijk te krijgen waar ze nu staan en op welke manier men onderwijsoptimalisaties wil implementeren.

Voor wie?

De workshop is gericht op alle docenten en de bijbehorende opleidingscoördinator, -directeur of ondersteunend toetscoördinator vanuit eenzelfde curriculum. Uiteraard zijn ook toetsondersteuners welkom.
Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 8 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

Doel en resultaat

Met elkaar worden knopen doorgehakt om tot een verantwoord toetsprogramma te komen. Tevens is er per cursus bepaald met welke formatieve en summatieve toetsen aan welke eindtermen en cursusdoelen gewerkt wordt om alle eindtermen volledig te dekken.

Inhoud en werkwijze

Ter voorbereiding van de eerste workshop krijgt de opleidingscoördinator, -directeur of ondersteunend toetscoördinator de opdracht om alle eindtermen en cursusdoelen van de diverse cursussen in een format te plaatsen. De docenten bereiden een pitch voor waarin ze vertellen wat het belangrijkste is in hun vak, aan welke eindtermen hun vak bijdraagt en op welke manier dit getoetst wordt.  In de eerste workshop wordt op basis van de voorbereiding een eerste blauwdruk van het toetsprogramma gevormd. In de vervolgbijeenkomsten zal een analyse volgen waarbij men uiteindelijk komt tot een geoptimaliseerd toetsprogramma.

Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
3 workshops van 4 uur
Data bijeenkomsten
In overleg
Studiebelasting
1 begeleidend gesprek met opleidingscoördinator, -directeur of ondersteunend toetscoördinator  Voorbereiding voor de workshop (2 uur per docent) 3 x 4 uur actieve participatie gedurende de workshop.
Locatie
Metropolitan, VU Amsterdam. Indien men een andere locatie wenst, dan mag die georganiseerd worden.
Prijsindicatie€3750,- per curriculum. Extra kosten maatwerktarief op basis van € 150,- euro per uur.  Voor eventuele reistijd kunnen kosten in rekening gebracht worden. Neem voor speciale partnertarieven contact met ons op.
Wie kan zich inschrijven?
Alle docenten en de bijbehorende opleidingscoördinator, -directeur of ondersteunend toetscoördinator vanuit eenzelfde curriculum.
Aanmelden
Via het online interesseformulier kunt u zich aanmelden of specifieke informatie opvragen voor dit traject.
Contact
Bij vragen over inschrijving, planning en betaling kunt u contact opnemen met het onderwijssecretariaat: toetsbekwaamheid.fgb@vu.nl

Gerelateerd aanbod