Visitatiepanel spreekt waardering uit voor master Docent HGZO

Unieke ‘tweebenige’ benadering van zorg en onderwijs, kwalitatief en flexibel programma, transparante toetsingsmethoden en alle lof voor het betrokken en enthousiaste docententeam. Dat is samengevat het oordeel van het visitatiepanel dat in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op 4 september jl. de VU bezocht voor de heraccreditatie* van de master. De geaccrediteerde professionele master Docent Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (HGZO) is een opleiding voor zorgprofessionals met een onderwijstaak en voor docenten in het HGZO. In 2011 is de unieke opleiding – de VU is de enige hoger onderwijsinstelling in Nederland die deze aanbiedt – voor het eerst van start gegaan. Zoals gebruikelijk is na zes jaar de kwaliteit ervan opnieuw beoordeeld.

08-09-2017 | 16:55

Eindoordeel: goed!
Het visitatiepanel heeft de master Docent HGZO als ‘Goed’ beoordeeld. Dat betekent volgens de NVAO-normen dat een opleiding systematisch ‘boven de basiskwaliteit’ uitsteekt. Het panel vindt het onderwijsprogramma (curriculum) heel mooi uitgewerkt en flexibel in vorm. De toetsvormen vindt men van goede kwaliteit en zeer transparant. Het unieke karakter van de Master Docent HGZO ligt in de expliciete aandacht voor en integratie van de zorginhoudelijke en de onderwijsinhoudelijke pijlers. Deze tweebenige benadering wordt ook bevestigd en gewaardeerd door het werkveld, alumni en docenten-in-opleiding, aldus het panel, dat ook tevreden was over de kwaliteit van de eindwerken. “Alumni worden zeer gewaardeerd, gevraagd en gezocht in het veld.” En last but not least oordeelde het panel dat de opleiding wordt verzorgd door ‘een fantastisch team docenten, betrokken en enthousiast; zij maken de opleiding heel sterk’. Het definitieve rapport wordt in oktober 2017 verwacht.
De beoordeling is een bekroning op het werk van alle collega’s van team Sport, Zorg en Veiligheid van het UCGB!

Informatie
Prof.dr. Mirjam Pijnappels, opleidingsdirecteur, faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, m.pijnappels@vu.nl 
Drs. Jirka Born, opleidingscoördinator, Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, j.born@vu.nl

*Accreditatie 
Een accreditatie is een officiëel keurmerk dat wordt toegekend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit is onder andere een voorwaarde voor bekostiging en erkenning van diploma's. Voor meer informatie www.nvao.net.