Martine de Bruijn vertelt over de Opleiding procesbegeleider Lesson Study

Martine de Bruijn is orthopedagoog bij het Erfgooiers College. Zij heeft samen met een collega de opleiding Procesbegeleider Lesson Study gevolgd en al tijdens de opleiding Lesson Study geïntroduceerd en geïmplementeerd binnen de school.

21-09-2017 | 13:58

Martine de Bruijn‘Lesson Study ervaar ik als een heel mooie manier om binnen de school met elkaar in gesprek te gaan en concreet te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. De opleiding levert een waardevolle bijdrage aan het goed opzetten en uitvoeren van de Lesson Study.’

Lees hier het volledige interview

Over de opleiding Procesbegeleider Lesson Study
Lesson Study stelt teams in staat om de inhoudelijke en pedagogische kwaliteit van hun lessen te versterken door samen hun onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te verbeteren. In een Lesson Study cyclus doorloopt het team een cyclus van zes bijeenkomsten die worden begeleid door een procesbegeleider. De opleiding stelt u in staat op uw eigen -maar ook een andere- school teams te begeleiden in hun vakdidactische professionalisering. Ga voor meer informatie naar de opleidingspagina Procesbegeleider Lesson Study.