Bezig met je vak

banner_vakdidactiek_vakinhoud
Home VU Lerarenacademie vo

Professionalisering op het gebied van vakdidactiek en vakinhoud

Lesson Study cyclus – Samen lessen ontwerpen, observeren en herontwerpen
Lesson Study – opleiding procesbegeleider
Frans – Taal leren met gebaren
Bewegingsonderwijs: Motorisch leren: uitlokken van onbewust leren
Nascholing Engels: Basisdag Engels en het vernieuwde ERK
                            ERK in de praktijk: Writing English
                            ERK in de praktijk: film en tv series   
                            Doeltaal-Leertaal
                            Taalbewustzijn               
Klassieke talendag: 15 november 2019 (vanaf medio september programma bekend) 
Betavakken - it's academy
Nascholing Kunst en cultuur: