Basiskwalificatie en Seniorkwalificatie Onderwijs voor UvA-docenten

UvA-banner

The BKO course and separate modules are also available in English and start on the same dates.
English courses
 
Bij het HogerOnderwijsTeam VU kunnen docenten van de Universiteit van Amsterdam hun Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) behalen. Deze trajecten werden voorheen voorheen vanuit het Centrum voor Nascholing (CNA) aangeboden, en zijn sinds 1 januari 2016 ondergebracht bij het HogerOnderwijsTeam VU.

De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee u aantoonbaar bekwaam bent in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. Het BKO-certificaat wordt erkend door alle Nederlandse universiteiten. In het SKO-opleidingstraject wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden waarover onderwijsgevenden in het bezit van de BKO beschikken. De SKO richt zich op senior docenten die een spilpositie vervullen in het onderwijs aan de UvA.

Kwalificatietrajecten voor UvA-docenten


img_bullet_redSenior Kwalificatie Onderwijs (informatie voor UvA-docenten)
Met het SKO-programma kunnen (aanstaande) senior docenten zich verder ontwikkelen op het gebied van coördinerende en/of managementtaken, (vak)didactiek en onderwijskunde.
img_bullet_redDidactiek basiskwalificatie UvA-docent (6-daagse BKO)
In deze cursus worden op interactieve en activerende wijze de belangrijkste facetten van de academische onderwijspraktijk behandeld.
img_bullet_red
BKO-module 1: Ontwerpen van onderwijs
In deze interactieve module bekwamen deelnemers zich in het ontwerpen van activerende colleges.
img_bullet_red
BKO-module 2: Geven van onderwijs
Deze module richt zich op universitair docenten die hun vaardigheden in het geven van onderwijs willen verbeteren.
img_bullet_red
BKO-module 3: Begeleiden van studenten
In deze module komt aan bod hoe deelnemers vanuit de rol van begeleider en beoordelaar adequaat kunnen handelen tijdens een begeleidingstraject.
img_bullet_red
BKO-module 4: Toetsconstructie
In deze module worden de belangrijkste aandachtspunten bij het construeren van een toets behandeld.
img_bullet_red
BKO-assessment voor UvA-docenten
In het BKO-assessment voor UvA-docenten wordt getoetst of u aan de BKO-kwalificaties van de Universiteit van Amsterdam voldoet.