Academische modules

Als docent begeleidt u studenten actief bij het verwerven van kennis en vaardigheden. U ziet wat goed gaat binnen uw onderwijspraktijk, maar ook wat beter kan. Bent u op zoek naar wetenschappelijke onderbouwing van uw ideeën voor onderwijsvernieuwing? Of heeft u behoefte aan verdieping en versterking van uw vakmanschap om bij te kunnen dragen aan kwaliteitsverbetering op uw hogeschool? De Vrije Universiteit Amsterdam helpt u op weg met dertien modules voor docenten in het hoger onderwijs. Kies een thema en verken, evalueer en verbeter uw onderwijspraktijk op een academische manier.
 

Onderzoek van onderwijs

onderzoek van onderwijs

academische module voor hbo-docenten
Wetenschappelijke teksten begrijpen en schrijven
Gebruik bestaand onderzoek voor de onderwijspraktijk en onderbouw de eigen onderzoeksvraag op wetenschappelijke wijze.
academische module voor hbo-docenten
Succesvol onderzoeksvoorstellen schrijven
Schrijf een kansrijk onderzoeksvoorstel en maak kennis met subsidiemogelijkheden voor onderzoek en promotie.
academische module voor hbo-docenten
Data beschrijven en analyseren
Herken, onderzoek en interpreteer verbanden bij verzamelde data uit de eigen onderwijspraktijk.
academische module voor hbo-docenten
Wat werkt écht in het onderwijs?
Ken het belang van effectstudies en systematisch literatuuronderzoek, voer het zelf uit en los een probleem op uit de eigen onderwijspraktijk.
academische module voor hbo-docenten
Kwalitatief onderzoek
Leer eigen intuïtie, observaties en vragen uit de onderwijspraktijk transformeren naar wetenschappelijk onderzoek.
 

Perspectief op onderwijs

perspectief op onderwijs

academische module voor hbo-docenten
Perspectieven op leren en onderwijsonderzoek
Weet op basis van onderzoek hoe leren werkt en verwerk dit in een onderbouwd voorstel voor uw eigen droomopleiding.
academische module voor hbo-docenten
Succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties
Schat op gefundeerde wijze in of een voorgestelde onderwijsinnovatie kans van slagen heeft.
academische module voor hbo-docenten
Visies op curriculumontwerp
Doorzie vooronderstellingen achter een onderwijsprogramma sneller en maak ze zichtbaar. 
academische module voor hbo-docenten
Visies op toetsing
Formuleer en verdedig een onderbouwde visie op toetsing en verbeter zo de onderwijs- en toetskwaliteit van uw opleiding.
academische module voor hbo-docenten
Toetsconstructie en Toetsanalyse
Hanteer op professionele wijze basisconcepten voor validiteit en betrouwbaarheid van toetsing en interpreteer toetsanalyses.
academische module voor hbo-docenten
Diversiteit en studiesucces
Leer door wetenschappelijke theorieën kritisch te reflecteren op eigen opvattingen en ervaringen op het gebied van diversiteit.
academische module voor hbo-docenten
Professionalisering van docenten(teams)
Denk na over de professionele ontwikkeling van docenten en schrijf een professionaliseringsplan.
academische module voor hbo-docenten
Taalinteractie in de onderwijspraktijk
Ontwikkel u tot een taalbewuste docent die taal op een weloverwogen manier weet in te zetten.